FIGYELEM, ÁLHÍR! Egyes hiteltelen, impresszummal sem rendelkező álhír-oldalakon olyan információk terjednek, amelyek a "Hazai Hatékonyság 2" javaslatcsomag tartalmát meghamisítva, azt egy kihirdetett lakossági energetikai pályázatként mutatják be. Ezzel szemben a Hazai Hatékonyság 2 lakossági épületenergetikai célú javaslatcsomagot a MÉASZ készítette 2016 végén, hogy a kormányzat új megközelítésű, hatékonyan ösztönző intézkedéscsomagot hirdessen meg a lakossági épületenergetikai korszerűsítések átfogó előmozdításáért. A javaslatcsomagról kormányzati döntés egyelőre nem született. A hírt terjesztő internetes oldalak és közösségi profilok tudatosan ferdítik el az eredeti információt, saját olvasottságuk és népszerűségük növelése céljából. A MÉASZ megteszi a szükséges jogi lépéseket. Kérjük jelentsék az illetékes hatóságoknak mind az álhírt terjesztő portálokat, mind a közösségi oldalak profiljait. Fentiekkel összefüggésben kérjük: NE HÍVJON, ÉS NE KÜLDJÖN EMAILT!

Nemzetközi tapasztalatok az energiahatékonyság finanszírozásában

Létező programok a KKV-k energiahatékonysága terén

6.1.1    BEECIFF (Bulgária)

A KKV-k energiahatékonyságának finanszírozása terén az EU források és a fejlesztési, illetve kereskedelmi banki hitelek összekapcsolására a legjobb példa a bolgár kormány és az EBRD közös programja, a 2012-ben indult Bulgaria Energy Efficiency Competitive Financing Facility (BEECIFF).  A program kifejezetten a KKV-szektor energiahatékonysági beruházásait célozza meg.  A program vissza nem térítendő támogatási elemét a bolgár Versenyképességi Operatív Program biztosítja, a hitelkomponenst pedig az EBRD, helyi közreműködő bankokon keresztül.

A program kulcseleme a projekt-előkészítésben nyújtott támogatás, illetve, hogy a beruházási projektek részben standardizáltak, és egy előre meghatározott lista tartalmazza a támogatható beruházásokat.  A BEECIFF hitelek további feltételei:

Beruházás mérete: nincs megszabva (a max. támogatási érték 300 M HUF)
Támogatható beruházások: * Technológiai projektek: egyszerű, kisebb méretű projektek (egy támogatott anyagok és eszközök listájából választhatók, erre bizonyos feltételekkel bármelyik gyártó regisztrálhat)
* Energia-audit alapú projektek: bonyolultabb projektek, amelyek egy energia-audit ajánlásain alapszanak
* Csak KKV-k pályázhatnak: kevesebb, mint 250 alkalmazott, és az éves forgalom 15 Mrd Ft alatt, vagy a teljes eszközállomány 126 Mrd Ft alatt
* Egyes ágazatok ki vannak zárva    
Vissza nem térítendő támogatás mértéke Technológiai projekteknél: 30%
* Energia-audit alapú projekteknél: 40%
* + 10% támogatási bónusz (elemenként), ha az alábbiakból valamelyik igaz a projektre:                 
                - tüzelőanyag-váltás           
                - Energy Management System bevezetése   
                - egyes kiemelt szektorokban          
                - ha a cég önfogyasztásához megújulót használnak
- kogeneráció       - Technológiai projekt, de van audit is.         
* A támogatás mértéke nem lehet több, mint 50%                    
* max 59 M ft                     
* Segítség a projekt-fejlesztésben (állandó projekt-tanácsadó)
Egyéb feltételek * A bank pénzügyi hitelképességi vizsgálatot folytat az odaítélés előtt  
* A projekt támogatását az Irányító Hatóság hagyja jóvá           
* A vissza nem térítendő elemet a projekt megvalósulásának ellenőrzése után folyósítják. Az ellenőrzést az Irányító Hatóság szakértője végzi      

 12. ábra: A BEECIFF működési modellje

 

6.1.2    EIB energiahatékonysági hitel (Magyarország + más országok)

Az Európai Beruházási Bank Green Initiative keretében kilenc országban érhetők el KKV- (és társasházi) energiahatékonysági beruházási források .  A program működését annak hazai megvalósulása, a Raiffeisen Bank által kínált hitelen keresztül mutatjuk be.  Ez egy kedvezményes kamatozású hitel, amelyhez vissza nem térítendő támogatás is járul .  A feltételek az alábbiak:


Beruházás mérete:

Minimum 44 millió Ft, maximum 7,5 milliárd Ft

Támogatható beruházások:

Energia-hatékonysági és megújuló energiaforrást biztosító beruházások (energiafelhasználást javító épület-felújítások, ipari beruházások energia-megtakarítás céljából, stb)

Elvárt energia-megtakarítási arány

Az energia megtakarítási arány legalább évi 30% az építőipari beruházások esetén, és legalább évi 20% a többi beruházás esetén, vagy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése legalább évi 20%

Vissza nem térítendő támogatás mértéke

a beruházási érték 14%-a, de maximum 41 millió Ft (azaz egy kb. 300 M Ft-os beruházásnál éri el a maximumot)

Kamatláb

1 vagy 3 havi BUBOR / EURIBOR + kamatfelár a hitelvizsgálat eredményétől függően

Egyéb feltételek

* Csak magyarországi beruházásokra            
* Csak 250 fős alkalmazotti létszám alatt       
* A hitel euróban és forintban is igényelhető             
* Projekt befejezésének időpontja: 2015 Június


Megjegyzendő, hogy a kedvezményes feltételek nem mentesítenek a bank általános hitelképességi követelményeinek teljesítésétől, azaz csak stabil és a hiteltörlesztés ideje alatt fenntartható vállalkozás kaphat hitelt.  A tapasztalatok szerint a KKV-k csak kismértékben élnek ezzel a lehetőséggel.

 

6.1.3    SLOVSEFF Hitel (Szlovákia)

A SLOVSEFF hitelkonstrukciót szintén mind KKV-k, mind lakóépületek számára elérhető.  A finanszírozás forrása a bohunicei atomerőmű leállítását kompenzáló alap, amelyet az EU finanszíroz.  A hitel feltételei a következők:


Beruházás mérete:

maximum 2,5 M EUR (700 M Ft)

Támogatható beruházások:

Ipari energiahatékonyság, lakóépületek felújítása, megújulós beruházások.  A fő követelmény, hogy a belső megtérülési rátának legalább 10%nak kell lennie

Elvárt energia-megtakarítási arány

Nincs megszabva

Vissza nem térítendő támogatás mértéke

Utófinanszírozás: A környezetvédelmi feltételek verifikált teljesítése nyomán a hitelösszeg egy bizonyos százalékának visszafizetése:
-  Ipari energiahatékonysági projekteknél: 7,5%         
-  Megújuló beruházásoknál:      5-15%         
-  Lakásszövetkezeteknél:           10% (25%-os megtakarítás alatt),
                                                         15% (25% os megtakarítás felett)         

Egyéb támogatás

Szakértői segítség a hitelkérelem és az üzleti terv összeállításában

 


6.1.4    ROSEFF Hitel (Románia)

A ROSEFF hitelt az EBRD biztosítja romániai kis- és középvállalkozásoknak, helyi közvetítő bankokon keresztül.  A modell kulcseleme, hogy technikai segítséget is nyújt a hitelfelvevőknek a projekt létrehozásához, illetve a projekt megvalósulásával független auditor méri fel a megtakarításokat. Ez EBRD 60 M EUR-t (kb. 18 Mrd Ft-ot) biztosított erre a célra, ehhez párosul még az EU által felajánlott vissza nem térítendő támogatás (a hitelösszeg maximum 15%-a).

A ROSEFF egyik innovatív eleme, hogy egyes, előre jóváhagyott technológiák és anyagok beépítése esetén gyorsított eljárásban zajlik a hiteligénylés, mert nem kell külön felmérni a megtakarítás mértékét.  Így pl. minden 15 cm fölötti szigetelés, minden LED-lámpa, minden kondenzációs kazán eleve támogatott.  Ezzel a kisebb vállalatok számára lényegesen könnyebbé válik a hitelfelvétel.

Beruházás mérete:

kis projekteknél: max 74 M Ft         
nagy projekteknél: max 300 M ft

Támogatható beruházások:

Energiahatékonysági beruházások

Elvárt energia-megtakarítási arány

* Ipari és kereskedelmi épületeknél a minimum megtakarítás: 30%      
* Ipari technológiáknál a minimum a 20%

Vissza nem térítendő támogatás mértéke

* Nagy projekteknél:         
                30 – 35% megtakarítás között 10% 
                35%-os megtakarítás fölött 15%      
* Kis projekteknél a felvett hitel max. 10%-a egyetlen beruházásra, de ha több beruházás egyszerre valósul meg, akkor 15% is lehet.
* Lakóépületeknél és kogenerációnál: 15%
* Ipari technológiáknál:    
                20 – 25% megtakarítás között 10% 
                25%-os megtakarítás fölött 15%      
* A támogatást utólag, a megtakarítások verifikációját követően fizetnek ki

Egyéb támogatás

* Díjmentes projekt-tanácsadás és segítség a hitelkérelemmel              
*  A megtakarítások díjmentes verifikálása

 

6.2    Uniós tapasztalatok a lakossági és középületi energiahatékonyság terén

Számos tagállam használja az uniós forrásokat a lakossági energiahatékonysági beruházások támogatására.  A 1.15 alatt bemutatott EIB Green Initiative, illetve a SLOVSEFF program társasházak számára is elérhető.  Ezek mellett az alábbi, uniós forrásokat használó programokat érdemes kiemelni:

6.2.1    KredEx Alap (Észtország):

Az állam non-profit alapot hozott létre, amit 35%-ban az ERFA, 65%-ban Európa Tanács (CEB) finanszírozott.  A forrásokat két kereskedelmi bankon keresztül kínálták lakóépületek felújítására.  A lakóknak fix kamatozást ajánlanak maximum 20 évre, és legalább 15% önrészt vissza nem térítendő támogatásként adnak oda (ez nagyobb is lehet, ha magasabb a megtakarítás mértéke).

Követelmény, hogy legalább 20%-kal javuljon az épület hatékonysága.  A felújításokat a kötelező energia-audit javaslatai alapján kell elvégezni. A beruházást megelőző energia-auditot és tervezést is 50%-ban támogatja az állam egy másik forrásból.

6.2.2    Sustainable Energy Utility (USA, Delaware állam):

Az innovatív finanszírozási megoldások egyike az ún. performance contracting, ahol a beruházást egy harmadik fél finanszírozza, és a beruházás haszonélvezője a megtakarításokból törleszti a beruházás költségét. 

A Performance Contracting-jellegű megoldások egyik jellemző példája a Delaware államban működő rendszer.  A programban olyan nagyobb (évi 20 M Ft-nál magasabb közüzemi számlájú) közintézmények vehetnek részt, ahol az energia-audit jelentős energia-megtakarítási lehetőségeket azonosított. A résztvevő közintézményeknél a beruházást végrehajtó cég garanciát vállal az elérendő megtakarítás vagyoni értékére, az állam pedig garantálja, hogy a közintézmény közüzemi költségvetését a hitel visszafizetéséig nem csökkenti. 

A beruházást részben egy közhasznú alapítvány, a Sustainable Energy Utility finanszírozza, amely részben adómentes kötvénykibocsátásokból szerzi a forrásait (a kötvényeket részben az energetikai beruházó cégek vásárolják, így teremtve piacot maguknak).  A források másik része bankoktól származik, amelyeknek ez a konstrukció nagy biztonságot nyújt. Amennyiben a garantált megtakarítások nem valósulnak meg, a beruházó cég köteles ezt saját pénzéből kipótolni. 

Hazai Hatékonyság program

Sajtószoba